VOL415女神冯木木LRIS私房床上半脱露性感内衣配肉丝裤袜诱惑写真97P冯木木嗲囡囡

VOL415女神冯木木LRIS私房床上半脱露性感内衣配肉丝裤袜诱惑写真97P冯木木嗲囡囡

太阳中风,脉浮紧、发热恶寒、身疼痛、不汗出而烦躁者,大青龙汤主之。此即如狂之状也。

问曰∶“凡病欲知何时得,何时愈?因所伤之寒邪,随大汗而解,所成之温邪,随大汗而发,焉得无虚?

虽剧当愈,非言不治自愈,正使人知此为阴阳偏胜之病脉,阳剧者当治阳,阴剧者当治阴,必调其阴阳,使其和平。虽不烦而渴特甚,饮多即消。

此阴阳自和,必自愈,故不战不汗出而解也。夫热病之六经,专主经脉为病,但有表里之实热,并无表里之虚寒。

夫一身之病,俱受六经范围者,犹《周礼》分六官而百职举,司天分六气而万物成耳。 其他结胸、脏结、阳结、阴结、瘀热发黄、热入血室、谵语如狂等症,或因伤寒,或非伤寒,纷纭杂沓之中,正可思伤寒杂病合论之旨矣。

结胸者,项亦强如柔状,下之则和,宜大陷胸丸。因桂枝为首方,故录其后。

Leave a Reply